Telia Solna Realtidsinformation

Telias huvudkontor i Solna använder sig av realtidsinformation för att underlätta för deras cirka 3000 anställda att åka mer kollektivt. Pendeltåg och busstider visas på skärmar vid utgången.

Fokusering mot arbetsdagens slut, 15-19, men rullar även under dagen tillsammans med annat material.
Uppdatering av realtid varje minut ger cirka 7200 anrop per skärm och månad.

Vi beräknar att detta skall visas på tre skärmar vilket ger cirka 21 600 anrop per månad.
Projektets API
Prenumerera på realtidsinformation