App Hållplats

Min hållplats app

Se när nästa buss, tunnelbana eller pendeltåg går från just din hållplats.
Se det som en informationstavla I mobilen.
Först väljer man hållplats, och sedan var man brukar åka.
Därefter visas en informationstavla som uppdateras varje minut.
Då antalet anrop till Trafiklab är begänsat, måste mellanliggande tider beräknas I
appen.
Det ska vara möjligt att lägga till eventuell gångväg, och därefter räknar appen ner till då det är dags att gå hemifrån.
Plats info med nära och kära, en knapp att välja vem och om man vill dela platsinfo med sin vän (så man kan se han/hons plats info och att hen kan se sin)
* Notiser - Kunna välja om man vill ha information Om * bussen/tåget/tunnebalbanan om den är sen lr inte. Ock kaunna se vart ditt tåg befinner sig.
* Priser om SJ SL och BUSS
* Appen ska kunna känna av vart man är så man inte behöver skriva i vart man är, utan bara bekräfta.
Prenumerera på # sl #realtimeinfo