RealtidsLED

Via en Raspberry Pi, LED och en knapp visa hur nära bussen är hållplatsen via en blinkande LED.
LED blinkar snabbare hur närmare avgången är, och när jag har chans om jag verkligen rusar ned så blinkar den snabbt som tusan. Till att slockna när jag väl inte hinner och börjar blinka för nästkommande buss.
Projektets API
Prenumerera på smartahem