NextBus

Projektet kommer att användas för att visa hur tillämpad programmering går till. Exemplet jag kommer att använda är use-caset: När måste jag gå för att hinna med bussen till skolan? Koden kommer att ligga bakom ett enkelt webbgränssnitt - någon IOS eller Android app kommer inte att skapas.

Koden kommer inte att spridas på social media. Förväntad användning av er API: Under kodning och morgonar när det testas.
Projektets API
Prenumerera på Utbildning