avgång.nu / infoboard.link - Departure Boards

http://avgång.nu
Tjänsten visar information om avgångar med kollektivtrafik från hållplatser i närheten (söks med GPS) eller manuellt inmatade hållplatsnamn. Det finns sedan möjlighet att se tidtabellen för en viss tur med tider vid varje hållplats och även möjlighet att se turen och hållplatslägen utritade på en karta.
Prenumerera på VTdep realtid stolptidtabeller