Trafikverkets trafikinformation

Trafikverkets vägtrafikinformation bygger på uppgifter som samlas in från det rikstäckande allmänna vägnätet i samarbete med olika aktörer som exempelvis väghållare, SOS, blåljusmyndigheter, organiserade vägrapporter och SMHI.

Informationen som finns att prenumerera på kan användas till att bygga tjänster baserade på trafikinformation och i dagsläget finns en rad olika tjänsteutvecklare som bygger användbara applikationer. Trafikverkets trafikinformation används i dag på webbplatser som Läget på vägarna, Trafiken.nu, Eniro, Hitta.se, i mobila navigationssystem som Wayfinder och Appello, i lokal-och riksradio, RDS-TMC, i Text-TV, samt på variabla meddelandeskyltar.

Informationen som levereras från Trafikverket skickas som meddelanden och formatet är på det europeiska standardformatet DATEX II. Meddelandena är baserade på ett XML-schema och det finns olika scheman beroende på vilken typ av data som levereras

Prenumerationen på trafikinformation är avgiftsfri och gäller för både företag och privatpersoner och kan tecknas via ett leveransavtal med Trafikverket. Om man är intresserade av att teckna ett avtal eller har frågor om trafikinformationen går det bra att kontakta datex@trafikverket.se.

Informationsprodukter

De informationsprodukter som Trafikverket tillhandahåller via Datex är:

Akut trafikläge
Information om akuta trafiklägen som påverkar trafiken. Akutlägen är extraordinära händelser, som stormen Gudrun, raset vid Småröd i Bohuslän och båtkollisionen vid Tranebergsbron i Stockholm. Innehåller information om plats, påverkan, orsak samt eventuell restriktion.

Bärighetsnedsättning

Information om nedsättning av bärighet i vägbanan, exempelvis på grund av tjäle eller skadad väg. Innehåller information om sträcka, starttid och restriktion av bruttovikten.

Evenemang

Rapporterar om speciella evenemang som kan medföra köer, parkeringsproblem eller liknande. Innehåller information om plats, varaktighet, påverkan, orsak samt eventuell restriktion.

Avvikande färjetider

Rapporter om avvikelser och inställda turer i Trafikverkets färjetrafik. Innehåller information om färjeled, uppskattad varaktighet samt eventuella restriktioner.

Kolonnkörning

Information om kolonkörning i samband med kraftigt snöfall på utsatta vägpartier, där det krävs kolonkörning för att kunna passera.

Körvarning

Information om aktuell köbildning på utvalda rutter – för närvarande vissa infartsleder till Göteborg

Oförutsedda hinder

Akut information om trafikolyckor, nedfallna träd, och andra hinder på vägen som påverkar framkomligheten. Innehåller information om plats, påverkan, orsak samt eventuell restriktion.

Rastplats

Information om rastplats med uppgifter om läge, utrustningsnivå samt service och informationsfunktioner.

Beräknad restid

Information om beräknad restid i förhållande till normal restid på utvalda sträckor i Stockholm, Göteborg och Skåne. Innehåller information om plats (inklusive rutt, länk, riktning och vägnätsreferens), tidpunkt, aktuell restid, friflödestid samt kvalitetsdeklaration.

Vägarbete

Information om pågående, planerade och avslutade vägarbeten. Innehåller information om plats, typ av vägarbete, påverkan samt restriktioner som eventuella avstängningar av körfält, omledning av trafik samt hastighetsnedsättningar.

Väglag

Regelbunden uppdaterad väglagsinformation som bedöms av trafikledning med hjälp av kamerabilder och SHMI. Innehåller information om vägsträcka och typ av väglag.

Vägväder

Information om väderläget längs vägarna baserad på rapporer från automatiska mätstolpar med uppgifter om luft- och yttemperatur, nederbörd, vindriktning och vindhastighet.