Kollektivtrafikförvaltningen UL

UL:s uppdrag är att inom Uppsala län och till angränsande områden utveckla och bedriva kollektivtrafik. Sedan 1 januari 2012 är vi också en förvaltning inom Region Uppsala. Region Uppsala är regional kollektivtrafikmyndighet med ansvar för utveckling av länets regionala kollektivtrafik. UL handlägger Region Uppsalas myndighetsuppgifter och svarar för den operativa administrationen av kollektivtrafiken i Uppsala län. Våra uppgifter är bland annat:

  • att arbeta med strategiska lång- och kortsiktiga planer
  • att utveckla resmöjligheter och system
  • att upphandla trafiktjänster av fristående trafikföretag
  • att planera och beställa trafik av upphandlade trafikföretag
  • att utveckla och underhålla hållplatser och terminaler
  • att samordna tidtabeller och priser
  • att utveckla försäljningskanaler och biljettutbud
  • att informera om och marknadsföra biljetterbjudanden och resmöjligheter