API är en förkortning av Application Programming Interface och hjälper företag att dela med sig av data på ett kontrollerat sätt. Även om du kanske inte är medveten om det använder du förmodligen API:er dagligen. 

Pendlar du till arbetet och använder en smartphone-applikation för att veta när bussen går eller var du kan hitta närmaste busshållplats? Det är ett API som kopplar samman appen med lokaltrafikens och en kartleverantörens data. Denna hopkoppling av olika data och funktionalitet från flera källor kallas mashup.

Se https://www.trafiklab.se/api för Trafiklabs APIer.